LTaiConvert

www.luentai.info Web Designer & Tai History

l Tai Converter


မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ လိူၼ်တႆးႁူမ်ၸူမ်းႁပ်ႉတွၼ်ႈယူႇဢေႃႈ...

တႃႇၶဝ်ႈတူၺ်းၼႃႈလိၵ်ႈၵူႈပိူင်ၼၼ်ႉၶႅၼ်းတေႃႇ ၼဵၵ်းတီႈႁၢင်ႈ logo လိူၼ်တႆးသေလိူၵ်ႈႁႃႁူဝ်ၶေႃႈဢၼ်ၶႂ်ႈတူၺ်းၼၼ်ႉလႆႈယူႇၶႃႈ၊ ဢမ်ႇၼၼ်လိူၵ်တူၺ်းၸွမ်းၼင်ႇပႃႈတႂ်ႈဢၼ်ၼႄဝႆႉၼႆႉၵေႃႈလႆႈ။

Free Web Hosting