LuenTai Converter

ၶေႃႈၼွမ်း

  မႂ်ႇသုင်ၶႃႈ...LT Converter ၼႆႉၶႃႈႁဝ်းသၢင်ႈၶိုၼ်ႈမႃး ပိူဝ်ႈတႃႇၽူႈၵူၼ်းၸိူဝ်းပႃးၸႂ်တႅမ်ႈလိၵ်ႈႁဝ်းၶဝ်လႆႈၸႂ်ႉတိုဝ်းၵၼ်ၶႃႈဢေႃႈ၊
  ပႅၵ်ႉသမ်ႉဝႃႈမၼ်းဢမ်ႇပေႃးမီးၽွၼ်းလီၼမ်သင်သေတၼႆၵေႃႈၼႂ်းၸႂ်မုင်ႈမွင်းဝႃႈ ယူဝ်ၸၢင်ႈမီးၽွၼ်းလီယူႇဢိတ်းဢွတ်းၼႆၶႃႈလႄႈ
  ၶႃႈႁဝ်းၸင်ႇၶတ်းၸႂ်ၶူင်သၢင်ႈဢွၵ်ႇမႃးၶႃႈယဝ်ႉ။ သင်ဝႃႈမၼ်းမီးတီႈၽိတ်း တီႈပိူင်ႈ တီႈႁိူင်ႈတီႈၵိူင်းလိူင်းၸိူင်းၵႂႃႇပေႃးၼႆၸိုင် ၶႅၼ်း
  တေႃႈပႆွႇဝၢင်းၶႂၢင်ႉပၼ် ၶႃႈႁဝ်းသေၵမ်း၊ ၼင်ႇႁိုဝ်ႁႂ်ႈမၼ်းပေႃးတေတိူဝ်းလီၶႅမ်ႉမႃးလိူဝ်ၵဝ်ႇၼၼ်ႉ ၶႃႈႁဝ်းတိုၵ်ႉၶတ်းၸႂ်ယူႇဢေႃႈႉႉ။
   
   
( လိူၼ်တႆး )
   
04-September-2015

 

Copyright © 2015 လိူၼ်တႆး